fudentdimar

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל https://www.israelxclub.co.il/ – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות ישירות לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.